Stojančiojo į Absolventų klubą "ASU alumni"

PRAŠYMAS

Vardas*:  Pavardė*:

 
Prašau priimti mane į absolventų klubą "ASU alumni". Su Klubo įstatais susipažinau, įsipareigoju jų laikytis bei vykdyti

Klubo nario pareigas. Stojamąjį mokestį mokėsiu (pažymėti vieną iš dviejų*; studentams ir senjorams - 1 Eur, buvusiems absolventams ir kt. asmenims susijusiems su Universitetu - 6 Eur):

______________________________________________________________________________________
  Baigtos studijos:
______________________________________________________________________________________
  Vientisosios studijos (iki 1995 m.)
 

______________________________________________________________________________________
  Pagrindinės universitetinės (bakalauro ar profesinės) studijos

______________________________________________________________________________________
  II pakopos (magistrantūros ar specialiosios profesinės) studijos

______________________________________________________________________________________
  Doktorantūra (Aspirantūra)

______________________________________________________________________________________
  Mano duomenys:
 
  Darbovietė:
  Pareigos:
  Adresas (darbo):
  Adresas (namų):
  Elektroninis paštas*:
  Kontaktinis telefonas*:
(Telefono numerį kartu su miesto ar kitais kodais vesti be brūkšnelių ir be tarpelių. Lietuvos gyventojams nereikia vesti kodo +370)
 
(pasiūlymai dėl Klubo veiklos, pageidavimai dėl Jūsų dalyvavimo Klubo veikloje būdų)
 
* Žvaigždute pažymėtus laukus privaloma užpildyti